Hírek és események

Nekrológ: Elhunyt Simon István

Életének 78. évében, 2024. május 4-én elhunyt Simon István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas biofizikus, az Enzimológiai Intézet (jelenlegi nevén Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Élettudományi Intézete) emeritus professzora.

Simon István 1969-ben szerzett fizikusi oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Lényegében teljes munkásságát az Enzimológiai Intézetben töltötte. Kutatási a területe a biofizika, a biokémia és a bioinformatika határterülete volt, azon belül is elsősorban fehérjeszerkezet-kutatással foglalkozott. Kísérletes vizsgálatokkal kezdte, Elődi Pál és Závodszky Péter csoportjában. Ő vezette be Magyarországon a kisszögű röntgenszórát és kifejlesztett egy hatékony eljárást kis szerkezetváltozások detektálására.

Jelentős állomás volt pályafutásában, hogy a kandidátusi fokozat 1975-ös megszerzése után, majd később 1986-ban illetve 1989−1990-ben, a Cornell Egyetemen Harold A. Scheraga csoportjában töltött több hónapos posztdoktori tanulmányutakat. Scheraga, aki a molekula szerkezeti számítások úttörője volt, nagy hatással volt rá. Scheraga csoportjában kezdett el kezdett el elméleti és számítógépes szerkezet vizsgálatokkal foglalkozni és elsőként mutatta be, hogy egy fehérje térszerkezete a kémiai szerkezet alapján kiszámítható.

1987-ben megszerezte a biológiai tudomány doktora címet és saját kutatócsoportot alapított. Nagy bátorságra vallott, hogy az addig teljesen a kísérletes megközelítésekre fókuszáló kutatóintézetben egy elméleti-számítógépes kutatócsoportot hozott létre. Csoportja az egyre nagyobb számban elérhetővé váló fehérje szekvenciák illetve térszerkezetek vizsgálatával foglalkozott. A célkitűzés olyan alapvető összefüggések keresése volt, melyek segítettek feltárni a fehérjeszerkezet szerveződésének fizikai alapelveit és lehetővé tették különböző becslő, predikciós eljárásokat készítését. Lényegében akkor kezdett el bioinformatikai vizsgálatokat végezni, amikor ez a terület még éppen csak megszületőben volt. Azonban az idő őt igazolta, munkatársaival jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeket értek el mind a globuláris fehérjék, mind a transzmembrán fehérjék, majd később az eredendően rendezetlen fehérjék kutatása területén is.

Publikációira összességében több mint 14000 független hivatkozást kapott. Nagyon büszke volt arra, hogy 2014-ben és 2016-ban a Web of Science kiadó az elmúlt tíz esztendőben megjelent cikkekre történő hivatkozások alapján a szakterületén belül Highly Cited Researchernek (legtöbbet idézett kutatónak) választotta.

Munkásságát Akadémiai Ifjúsági Díjjal, Straub Plakettel, Széchenyi István Professzori Ösztöndíjjal és Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjjal ismerték el. Diákjai közül hatan szereztek kandidátusi, illetve PhD-fokozatot, egyikük professzor lett az USA-ban. Három korábbi munkatársa is Lendület pályázatot kapott.

Nyolc éven át volt a Magyar Bioinformatikai Társaság elnöke és jelentős szerepe volt az MTA Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság megalakításában. Szoros kapcsolat fűzte a Magyar Biofizikai Társasághoz, aminek évtizedeken át volt az elnökségi tagja.

2016-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 2022-ben rendes tagjává választotta. A fehérjetudomány területén végzett sikeres, világszinten is kiemelkedő visszhangú elméleti és számítógépes tevékenysége, valamint kiváló iskolateremtői, oktatói és tudományos közéleti aktivitása elismeréseként 2024-ben Széchenyi-díj kitüntetésben részesült, amit már csak nagybetegen tudott átvenni.

Szakmai munkássága mellett meg kell említeni feledhetetlen személyiségét is. Alaptermészete szerint rendkívül jó kedélyű volt, mindig volt egy vicce, anekdótája. Nem véletlenül ragadt rá a Pistike becenév. Emellett egy rendkívül segítőkész, nagyon jószívű ember volt, aki szívén viselte emberei sorsát és támogatta őket. Az ajtaja mindig nyitva állt, és örömmel állt rendelkezésre, ha valaki beszélgetni szeretett volna, vagy tanácsot kért.

Hiányozni fog!

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.

Dosztányi Zsuzsanna

Kapcsolódó anyagok

Elhunyt Simon István biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

A sokszínű fehérje - Tanulmány a Magyar Tudomány folyóiratban

Hivatkozások ezrei – Interjú Simon Istvánnal az Élet és tudomány hetilapban

Simon István, Az MTA új levelező tagjának bemutatásaa Magyar Tudomány folyóiratban