Program

Augusztus 23 (vasárnap)

18:00

Köszöntő, megnyitó

18:20

Plenáris előadás

Investigating the Strain Sensor in Muscle Fibres Using Fluorescence Lifetime Imaging

Michael A. Ferenczi, az EBSA (European Biophysical Societies' Association) elnöke

19:20

Állófogadás a PAB Székházban

Augusztus 24 (hétfő)

I. Orvosfizika, orvos-biológia és sugárbiológia
Szekcióvezetők: Sáfrány Géza, Pellet Sándor

9:00-9:25

A kis dózisú ionizáló sugárzás hatása az immunrendszerre

Lumniczky Katalin

9:25-9:40

Kisdózisú γ sugárzás hatása a génexpresszióra

Hegyesi Hargita

9:40-10:05

Ionizáló sugárzások orvostudományi alkalmazásainak sugárvédelme, különös tekintettel a páciensek sugárterhelésére

Pellet Sándor

10:05-10:20

Gyermekeken végzett CT vizsgálatok sugárvédelmének optimálása

Giczi Ferenc

10:20-10:35

A máj ultrahang attenuációjának jelentősége krónikus diffúz májbetegségekben

Szebeni Ágnes

10:35-10:50

Tartósító eljárások hatása regionális élelmiszer termékek minőségére

Páli Tibor

II. Biológiai membránok, ioncsatornák és membránfehérjék
Szekcióvezetők: Török Zsolt, Mátyus László

 

11:10-11:35

Citokinreceptorok sejtfelszíni elrendeződésének biofizikai analízise humán T sejteken

Dóczy-Bodnár Andrea

11:35-11:55

Sejtfelszíni receptorklaszterek összetevőinek vizsgálata biofizikai módszerekkel

Jenei Attila

11:55-12:15

A plazmamembrán mikroheterogén szerveződésének vizsgálata ultraszenzitív fluoreszcencia mikroszkópiával: a "magashőmérséklet-jel" képzésének lehetőségei

Török Zsolt

12:15-12:30

Az aszkorbát a második fotokémiai rendszer alternatív elektrondonora

Tóth Szilvia

12:30-12:45

Egy skorpióméregből származó peptid ioncsatorna-szelektivitásának javítása pontmutációk segítségével

Varga Zoltán

12:45-13:00

A primycin antibiotikum hatásmechanizmusa: membrán dinamikai vizsgálatok EPR és steady-state fluorimetriás módszerekkel

Virág Eszter

13:00-14:30

Ebédszünet

14:30-15:15

Easy and fast approach for real-time label free array-based biomolecular interaction analysis by Surface Plasmon Resonance imaging
Chiraz Frydman (Horiba Jobin Yvon, France)

15:15-15:30 Kávészünet
15:30-17:30 Poszter szekció

Minden poszter megtekinthető lesz a konferencia teljes időtartama alatt. A poszter szekciók idejében a poszterek bemutatóit kérjük, legyenek a poszterük mellett. A poszterállványok mérete 90x160 cm (álló).

17:00 Magyar Biofizikai Társaság elnökségi ülés
19:00 Vacsora a Tettye étteremben

Augusztus 25 (kedd)

III. Modern biofizikai módszerek
Szekcióvezetők: Kellermayer Miklós, Derényi Imre

9:00-9:25

A nagy teljesítményű szűrés lehetőségei és problémái

Csúcs Gábor

9:25-9:50

A β2-mikroglobulin amiloidképzésének vizsgálata korszerű biofizikai módszerekkel

Kardos József

9:50-10:15

Egy biológiai mintakészítés utóélete

Váró György

10:15-10:30

A tropomiozin szerepe a kortikális aktin hálózatok szabályozásában

Bugyi Beáta

10:30-10:45

Hogyan sétál a kinezin?

Czövek András

10:45-11:00

Mikroméretű eszközök készítése és funkcionalizálása biológiai alkalmazásokhoz optikai csipeszben

Kelemen Lóránd

IV. Fehérjebiofizika
Szekcióvezetők: Fidy Judit, Simon István

11:20-11:45

Az aminosav oldalláncok rotációs frekvenciáinak jelentősége: funkcionális THz spektroszkópia lehetősége

Málnási-Csizmadia András

11:45-12:10

Egy ritkán használt termodinamikai paraméter, a nyomás. Mit tudhatunk meg az összenyomott fehérjék vizsgálatából?

Smeller László

12:10-12:25

A DAAM formin-homológia doménjének vizsgálata biofizikai módszerekkel

Barkó Szilvia

12:25-12:40

Aktinkötő fehérjék hatása az aktin monomer dinamikai tulajdonságára

Kardos Roland

12:40-12:55

Fotoszintetizáló baktériumok szinkrontenyésztése: molekuláris és membránátrendeződések

Asztalos Emese

12:55-13:10

A mutációs robusztusság evolúciója mikroRNS szekvenciákban

Szöllősi Gergely

13:10-14:30

Ebédszünet

14:30-15:15

Az MBFT Fiatal Kutatói pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése, a díjazott fiatal kutatók előadásai
A díjakat átadja Závodszky Péter, az MBFT elnöke, és Tigyi József, az MBFT és a Konferencia tiszteletbeli elnöke

15:15-15:30 Kávészünet
15:30-17:30

Poszter szekció

Minden poszter megtekinthető lesz a konferencia teljes időtartama alatt. A poszter szekciók idejében a poszterek bemutatóit kérjük, legyenek a poszterük mellett. A poszterállványok mérete 90x160 cm (álló).

18:00

Villányi látogatás a Blum Pincébe (buszok indulása)

Augusztus 26 (szerda)

V. Spektroszkópia és képalkotás
Szekcióvezetők: Szalontai Balázs, Belágyi József

9:00-9:25

Fehérjéken belüli elektrontranszport

Maróti Péter

9:25-9:50

Klorofill prekurzorok natív szerkezete, spektrális tulajdonságai és élettani szerepe

Böddi Béla

9:50-10:05

Makroszkóposan és mikroszkóposan rendezett rendszerek ESR spektrumainak szimulációja a lassúforgású tartományban

Gróf Pál

10:05-10:20

A fehérjék jelenlétének hatása a DNS-porfirin kölcsönhatásra

Csík Gabriella

10:20-10:35

Önszerveződő mesterséges kloroszómák, porfirin nanorudak anizotróp sajátságai

Anita Župčanová

10:35-10:50

A sötétben hajtatott tiszafa (Taxus baccata) klorofill bioszintézisének sajátosságai

Skribanek Anna

VI. Nanobiotechnológia
Szekcióvezetők: Ormos Pál, Vonderviszt Ferenc

11:10-11:30

Vázizom titin nanomechanikai vizsgálata erővisszacsatolt lézercsipesszel

Mártonfalvi Zsolt

11:30-11:50

Szerkezeti átmenetek egyedi dezmin intermedier filamentumokban

Kiss Balázs

11:50-12:10

Optikai rezonanciák jelölésmentes érzékeléshez

Horváth Róbert

12:10-12:30

Fehérjerétegek optikai vizsgálata bioszenzorikai alkalmazásokhoz

Kurunczi Sándor

12:30-12:50

Fehérjék integrált optikai alkalmazása

Fábián László

Társas programok

Nyitó fogadás a PAB Székházban (augusztus 23), vacsora a Tettye Étteremben (augusztus 24), villányi látogatás a Blum Pincébe (augusztus 25). Ezen közös programok mellett – igény szerint - kulturális programokat is szervezünk a konferencia résztvevőket elkísérőknek.