« Szekciók

Sejtanalitikai Szekció

Szabályzat

A Sejtanalitikai Szekció a Magyar Biofizikai Társaságon (MBFT) belül működik, így annak alapszabálya érvényes a Szekció munkájára is.

A Sejtanalitikai Szekció küldetésnyilatkozata

A Magyar Biofizikai Társaság (MBFT) Sejtanalitikai Szekciója az MBFT azon tagjainak tevékenységét fogja össze, akik az élő sejtek elemzését biofizikai és kvantitatív sejtbiológiai módszerekkel végzik, mint pl. áramlási citometria és képalkotó citometria (konfokális mikroszkópia, nagyfelbontású optikai mikroszkópia, valamint atomi erő mikroszkópia).

A Sejtanalitikai Szekció feladatának tekinti a fenti tudományterületen dolgozó hazai kutatók támogatását, különös tekintettel a fiatal kutatókra, akiknek hazai és nemzetközi szereplését az MBFT keretén belül támogatni igyekszik.

A Sejtanalitikai Szekció tagjai kapcsolatban állnak a hasonló hazai, európai és nemzetközi szervezetekkel, valamit az MBFT más szekcióival. A hazai társaságok közül a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság keretén belül alakult Klinikai Áramlási Citometriai szekciót, a nemzetközi társaságok közül az „International Society for Advancement of Cytometry”-t (ISAC) tekintjük legfontosabb partnerünknek.Az utóbbi együttműködés jelentőségét az jelzi, hogy az ISAC a Sejtanalitikai Szekciót mint „ISAC-associated Society” ismeri el.

A Sejtanalitikai Szekció rendszeresen szervez önálló konferenciákat, szimpóziumokat, ill. a Szekció által támogatott kutatási területbe illeszkedő egyéb konferenciákon önálló szekciókat.