Program

Kongresszus
Web App

Program, szerzők, szekciók és kulcsszavak alapján listázható és kereshető absztraktok.


Program és absztrakt könyv (PDF)

Áttekintő program

2019. augusztus 26., hétfő

14:00 – 18:00

Regisztráció

15:45 – 16:15

Sajtótájékoztató (Zártkörű, Kenézy villa)

16:30 – 17:30

Ünnepélyes megnyitó és Ernst díjasok előadásai

17:30 – 17:40

Szünet

17:40 – 18:40

Plenáris ülés

18:40 – 19:00

Damjanovich Sándor Sejtanalitikai Szolgáltató Laboratórium bemutatása és ünnepélyes megnyitása

Laborlátogatás - jelentkezés

19:00

Nyitófogadás

2019. augusztus 27., kedd

8:30 – 10:30

I. szekció - Sejtanalitika biofizikai megközelítéssel

10:30 – 11:00

Kávészünet I.

11:00 – 13:00

II. szekció - Molekuláris biofizika

13:00 – 14:30

Ebédszünet

13:00 – 14:30

Az MTA Biofizikai Bizottságának munkaebédje (zártkörű, Kenézy villa)

15:00 – 17:00

III. szekció - Membránok, membránfehérjék biofizikája

17:00 – 19.00

I. Poszterszekció (P1-P31)

2019. augusztus 28., szerda

8:30 – 10:00

IV. szekció - Bioszenzorika és bio-nanotechnológia

10:00 – 10:30

Kávészünet

10:30 – 12:00

V. szekció - Bioenergetika és fotobiofizika

12:00 – 13:30

Ebédszünet

12:00 – 13:30

MBFT elnökségi ülés (zártkörű, Kenézy villa)

13:30 – 15:30

II. Poszterszekció (P32-P58)

16:00 – 18:00

Déri Múzeum  –  fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben

19:00

Gálavacsora

2019. augusztus 29., csütörtök

8:30 – 9:20

VI. szekció - Elméleti biofizika

9:20 – 9:50

Kávészünet

9:50 – 11:40

VII. szekció - Modern biofizikai módszerek

11:40 – 12:00

Kávészünet

12:00 – 13:00

VIII. szekció - Orvosi biofizika és sugárbiológia

13:00

Záróünnepség, poszterdíjak átadása

 

Ebéd

Részletes program

2019. augusztus 26., hétfő

14:00 – 18:00

Regisztráció

15:45 – 16:15

Sajtótájékoztató (Zártkörű, Kenézy villa)

16:30 – 17:30

Ünnepélyes megnyitó és Ernst-díjasok előadásai

Elnök: Mátyus László


Parveen Akhtar
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments


Závodszky Péter
Identification and characterization of an allosteric protein-protein interaction (ROCK2-APP-BACE) in pathological signaling pathways in the brain

17:30 – 17:40

Szünet

17:40 – 18:40

Plenáris ülés

Elnök: Panyi György


Hannes Stockinger
Ultrasensitive insight into organization and function of immunoreceptors based on prof. Damjanovich´s groundbreaking immuno-FRET E1

18:40 – 19:00

Damjanovich Sándor Sejtanalitikai Szolgáltató Laboratórium bemutatása és ünnepélyes megnyitása

Laborlátogatás - jelentkezés

19:00

Nyitófogadás

2019. augusztus 27., kedd

8:30 – 10:30

I. szekció

Sejtanalitika biofizikai megközelítéssel

Elnök: Nagy Péter, Horváth Péter

8:30

Méhes Előd
Tumorsejtek angiogenezisre gyakorolt hatásának vizsgálata, in vitro E2

8:50

Ungai-Salánki Rita
Egyedi sejtek manipulációja piezoelektromos mikropipettával E3

9:10

Kovács Kinga Dóra
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral áramlási térben egyidejűleg létrehozott széles áramlási sebességtartományban E26

9:25

Rehó Bálint
Magreceptorok mobilitásának és dimerizációjának vizsgálata élő sejtekben SPIM-FCCS és FRET segítségével E5

9:40

Lina Fadel
Impact of agonist treatment on RXR partner selection E6

9:55

Kovács Tamás
A dipólpotenciál mérése membránösszetétel-változással járó betegségek membránbiofizikai modellrendszereiben új áramlási citométeres módszerrel E7

10:10

Rebenku István
A digitális patológia új lehetőségei: multispektrális konfokális fluoreszcenciás képalkotás E8

10:30 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 13:00

II. szekció

Molekuláris biofizika

Elnök: Vámosi György, Závodszky Péter

11:00

Kellermayer Miklós
A titin-miozin kölcsönhatás topológiája E9

11:25

Papp Ferenc
A feszültség-kapuzott Hv1 protoncsatorna VCF jelének eredete E10

11:45

Padányi Rita
A CFTR fehérje NBD1 domén szerkezetének vizsgálata letekeredési útvonalak elemzésén keresztül E11

12:00

Bukovics Péter
Szerkezet-funkció koordináció gelsolin homológ fehérjékben E12

12:15

Feller Tímea
Amiloid β-peptid hatása a fibrinháló szerkezetére és lízisére E13

12:30

Farkas Enikő
A glyphosate gyomirtószer-hatóanyag élettani hatása MC3T3-E1 sejtek adhéziójára E14

12:45

Kanyó Nicolett
Rákos sejtek adhéziójának vizsgálata optikai bioszenzorral: a glikokálix enzimatikus emésztésének hatásai E15

13:00 – 14:30

Ebédszünet

13:00 – 14:30

Az MTA Biofizikai Bizottságának munkaebédje (zártkörű, Kenézy villa)

15:00 – 17:00

III. szekció

Membránok, membránfehérjék biofizikája

Elnök: Bóta Attila, Varga Zoltán

15:00

Hegedűs Tamás
Az ABCG2 fehérje regulációjának és transzport mechanizmusának in silico felderítése E16

15:20

Mihály Judith
Extracelluláris vezikulák IR spektroszkópiája E17

15:40

Szántó G. Tibor
Feszültségfüggő K+ csatornák gátlásának specifikus mechanizmusa: peptid gátlószerek és a C-típusú inaktiváció kölcsönhatása E18

16:00

Kenesei Ádám
Interleukin-15 transz-prezentáció tanulmányozása fluoreszcencia mikroszkópiával E19

16:15

Mocsár Gábor
Fehérjeklaszterek T sejtek membránjában és blebjein E20

16:30

Volkó Julianna
Új intracelluláris jelátviteli mechanizmus? Interleukin receptor összeszerelődés az ER-ben és a Golgi-ban E21

16:45

Zákány Florina
Membránszterolok és -ceramidok támadáspontjának meghatározása feszültségkapuzott káliumcsatornákon voltage-clamp fluorometry (TEVCF) módszerrel E22

17:00 – 19:00

I. Poszterszekció (P1-P31)

2019. augusztus 28., szerda

8:30 – 10:00

IV. szekció

Bioszenzorika és bio-nanotechnológia

Elnök: Vonderviszt Ferenc, Kellermayer Miklós

8:30

Kelemen Lóránd
Label-free protein detection with an optofluidic lab-on-chip sensor E23

8:55

Kertész Krisztián
Színek módosítása lepkék szárnyán E24

9:15

Kiss Bálint
Virális DNS kilökődés bakteriális membrán modellekben E25

9:30

Gerecsei Tamás
Felületi kölcsönhatások erősségének egyedi-sejt szintű mérése automatizált mikropipettával E4

9:45

Husztiné Nagy Georgina
Magnetit-kötő flagelláris filamentumok kötési tulajdonságainak vizsgálata eltérő kristályszerkezetű magnetit nanorészecskékkel E27

10:00 – 10:30

Kávészünet

10:30 – 12:00

V. szekció

Bioenergetika és fotobiofizika

Elnök: Zimányi László, Csík Gabriella

10:30

Bartók Ádám
A MICU1 fehérje szerepe neuronok mitokondriális Ca2+ homeosztázisában és túlélésében E28

10:50

Maróti Péter
A gerjesztési energia vándorlása fotoszintetizáló baktériumok antennájában E29

11:10

Lambrev Petar
Exciton – radical-pair equilibration in Photosystem II observed by two-dimensional electronic spectroscopy E30

11:30

Solymosi Katalin
Sóstressz illetve ozmotikus stressz hatása a fotoszintetikus apparátus kialakulására és működésére E31

11:45

Groma Géza
Fényindukált komplex folyamatok kinetikai modellezése gépi tanulás módszerével E32

12:00 – 13:30

Ebédszünet

 

12:00 – 13:30

MBFT elnökségi ülés (zártkörű, Kenézy villa)

13:30 – 15:30

II. Poszterszekció (P32-P58)

16:00 – 18:00

Déri Múzeum – fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben

19:00

Gálavacsora

2019. augusztus 29., csütörtök

8:30 – 9:20

VI. szekció

Elméleti biofizika

Elnök: Dosztányi Zsuzsanna, Derényi Imre

8:30

Erdős Gábor
Szerkezet alapú partner predikció lineáris motívum kötő fehérjékhez E34

8:45

Hoffka Gyula
The role of conformational heterogeneity in enzyme evolution E35

9:05

Kiss Máté
Tissue hierarchies in plants can efficiently minimize somatic evolution and act as a functional germline E36

9:20 – 9:50

Kávészünet

9:50 – 11:40

VII. szekció

Modern biofizikai módszerek

Elnök: Vereb György, Lukács András

9:50

Szöllősi András
A Nematostella vectensis TRPM2 ioncsatorna krio-elektron mikroszkópos szerkezete E38

10:15

Lukács András
Fénnyel szabályozott adenilát-cikláz fotoaktivációjának vizsgálata ultragyors infravörös tranziens abszorpciós spektroszkópiai módszerekkel E39

10:40

Steinbach Gábor
Anizotróp szerkezetek leképezése újrapásztázó konfokális  mikroszkóppal (RCM) E40

11:00

Nagy Krisztina
Antibiotikum- és fágrezisztencia evolúciója strukturált környezetben E41

11:20

Aranyos Attila
ForteBio BLI Systems for Versatile and Rapid Biomolecular Binding Kinetics and Quantitation E42

11:40 – 12:00

Kávészünet

12:00 – 13:00

VIII. szekció

Orvosi biofizika és sugárbiológia

Elnök: Krizbai István, Csige István

12:00

Kis Dávid
Extracelluláris vezikulák szerepe rövid és hosszútávon a sugárzás szomszédsági hatásában E42

12:15

Csige István
CO2 és radon gázok bőrön keresztüli felvétele mofettákban E43

12:30

Gresits Iván
Mágneses nanorészecskéken alapuló rákterápia módszertanának vizsgálata és fejlesztése E44

12:45

Végh Attila Gergely
Neurovaszkuláris egység sejtes elemeinek rugalmasság térképezése gyulladásos mediátorok jelenlétében E45

13:00

Záróünnepség, poszterdíjak átadása

Ebéd